Αρχική Ν. Κορινθίας Το ψηφοδέλτιο της νίκης του Αλ.Πνευματικού στη Δημοτική Ενότητα Τενέας

Το ψηφοδέλτιο της νίκης του Αλ.Πνευματικού στη Δημοτική Ενότητα Τενέας

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κείμενο
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κείμενο
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, γένι και κείμενο
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κείμενο