Αρχική Ν. Αρκαδίας Το σχέδιο για τον Λάδωνα: Διαβάσεις για πεζούς και ποδηλάτες, χώροι στάθμευσης,...

Το σχέδιο για τον Λάδωνα: Διαβάσεις για πεζούς και ποδηλάτες, χώροι στάθμευσης, παγκάκια και φωτιστικά!

Την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την Πράξη «Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος» ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Θα γίνει υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α.Π. 521/21-12-2018 «Παρεμβάσεις αξιοποίησης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του τουρισμού» της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 – ΑΜΚΕ», ΕΦΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος», ή επόμενης Πρόσκλησης εφόσον εκδοθεί από τον ΕΦΔ ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2020 – ΑΜΚΕ για την εν λόγω δράση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 1.180.000,00€ (ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ).
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει σε 24 μήνες.

Αντικείμενο του υποέργου είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης της Τεχνητής Λίμνης Λάδωνα. Προβλέπονται δύο τρόποι επέμβασης, ο πρώτος αφορά τη διαμόρφωση θέσεων θέας και ο δεύτερος αφορά ενέργειες για την αποκατάσταση και ανάπλαση της ακτογραμμής της λίμνης.

Τα σημεία που επιλέγονται ως θέσεις θέας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή περιμετρικά της λίμνης και σε μεγάλο υψόμετρο, στα οποία προβλέπονται θέσεις στάσης και προσωρινής ανάπαυσης για τους επισκέπτες. Ο δεύτερος τρόπος επέμβασης αφορά την αποκατάσταση και ανάπλαση της ακτογραμμής της λίμνης και περιλαμβάνει επεμβάσεις δημιουργίας προσβάσεων στο νερό, καθώς τα φερτά υλικά και οι πέτρες δυσκολεύουν την προσέγγιση και δημιουργούν ένα φυσικό και σχετικά “άγριο” τοπίο.

Προβλέπονται εργασίες ανάπλασης σε πέντε θέσεις και σε τρεις θέσεις θέασης (σύμφωνα με τη μελέτη).Η διαμόρφωση κατάλληλων και ήπιων διαδρομών αποσκοπεί στην ασφαλή μετάβαση τόσο των πεζοπόρων αλλά και των ποδηλατών από το επίπεδο του δρόμου προς την περιοχή ανάπλασης.

Κατά μήκος της διαμορφωμένης καμπυλότητας, σε επαφή με την λίμνη, κατασκευάζονται:

  • • Αναβαθμοί με χρήση συρματοκιβωτίων οπλισμένης γης με θραυστά υλικά, με τελική επένδυση πέτρας.
  • • Σκαλοπάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα για την πρόσβαση των επισκεπτών στην λίμνη.
  • • Πρανές με υπόβαση από συρματοκιβώτια και επενδυμένα με πέτρα τοπικής προέλευσης.
  • • Αναβαθμοί από συρματοκιβώτια οπλισμένης γης με θραυστά υλικά, χωρίς επένδυση έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πρανές με φυσική φύτευση.

Επίσης κατασκευάζονται / διαμορφώνονται / τοποθετούνται:

  • • Διαβάσεις πεζών-ποδηλάτων, πλάτους 2.50μ, που επιστρώνονται με ψυχρά υλικά.
  • • Επιστρωμένος δρόμος πρόσβασης των οχημάτων, πλάτους 3.35μ, με θραυστό κεραμικό δάπεδο.
  • • Yπαίθριοι χώροι καθιστικού από σκυρόδεμα, ύψους 50εκ και πλάτους 50εκ, με επένδυση πέτρας περιμετρικά και άνω επένδυση με ξυλεία.
  • • Χώροι στάθμευσης των οχημάτων τοποθετημένοι σε παραλληλία με τον δρόμο πρόσβασης για την ομαλή κίνηση των οχημάτων.
  • • Χώροι αναψυχής διαμορφωμένοι καταλλήλως με φύτευση, καθιστικούς πάγκους και στέγαστρα.
  • • Φωτιστικά εξωτερικού χώρου χαμηλά σε ύψος, ανά 3,00 κατά μήκος της διάβασης των πεζών ποδηλάτων.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr

Προηγούμενο άρθροΚαθαρά Δευτέρα 2019: Τι καιρό θα έχει το τριήμερο
Επόμενο άρθροΈγινε και αυτό: 72χρονη έκλεψε πορτοφόλι στο Λουτράκι!