Αρχική Ν. Κορινθίας Υπαλλήλους καθαριότητας ζητούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου – 7 θέσεις στην Κορινθία

Υπαλλήλους καθαριότητας ζητούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου – 7 θέσεις στην Κορινθία

Προσλήψεις 37 ατόμων στην Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου εκ των οποίων οι 7 στην Κορινθία..

Γνωστοποιείται η πρόσληψη συνολικά 37 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες (με 5ωρη απασχόληση).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ