Αρχική Eπικαιρότητα Ενστάσεις από την ΕΚΤ για τον νέο νόμο Κατσέλη – «Βλάπτει σοβαρά...

Ενστάσεις από την ΕΚΤ για τον νέο νόμο Κατσέλη – «Βλάπτει σοβαρά τις τράπεζες και την οικονομία»

Σοβαρές ενστάσεις διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη.

Αν και μετά τη χθεσινή σύσκεψη κάποιες παράμετροι της συμφωνίας άλλαξαν, η κριτική που ασκεί η Κεντρική τράπεζα είναι ενδεικτική για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ρύθμιση για την δημιουργία κουλτούρας ασυνέπειας.

Η ΕΚΤ επισημαίνει τη μεγάλη εμβέλεια και το ευρύ πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης για την πρώτη κατοικία, αλλά και το γεγονός ότι οι τράπεζες υποχρεούνται δια νόμου να κάνουν κούρεμα των οφειλών που είναι πάνω από το 120% της αξίας του ακινήτου.

Η ΕΚΤ υπογραμμίζει το γεγονός ότι το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις τιτλοποιήσεις και τις πωλήσεις δανείων, αλλά και να επιδεινώσει τις συνθήκες χορηγήσεων δανείων στην πραγματική οικονομία ή να αυξήσει το κόστος για τους συνεπείς δανειολήπτες. Όπως σημειώνει «το σχέδιο νόμου μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη χορήγηση πιστώσεων και την τιμολόγηση των ενυπόθηκων δανείων.

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν με τη σειρά τους να αυστηροποιήσουν αδικαιολόγητα τους όρους δανειοδότησης, ιδίως προκειμένου να αντισταθμίσουν τυχόν πιστωτικές ζημίες από την εφαρμογή του σχεδίου νόμου, ανεβάζοντας έτσι το κόστος χρηματοδότησης γενικότερα για την οικονομία, και ειδικότερα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που, αν και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις οφειλές τους. Οι επιπτώσεις του σχεδίου νόμου στην πραγματική οικονομία είναι αβέβαιες». Επιπλέον «μπορεί να παρακωλύσει τη ροή πιστώσεων στην οικονομία».

Σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΚΤ, η πρόταση που έστειλε η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα προέβλεπε τα εξής όσον αφορά τα κατώτατα όρια:

α) η αντικειμενική αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ

β) της υποβολής της αίτησης έχει προηγηθεί εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης στο εν λόγω ακίνητο

γ) το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης δεν υπερβαίνει το 170% των εύλογων δαπανών διαβίωσης

δ) το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου (συνυπολογιζομένων των τόκων από ανατοκισμό) των επιλέξιμων για ρύθμιση οφειλών του σχεδίου νόμου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ

ε) η συνολική αξία των καταθέσεων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων του αιτούντα δεν υπερβαίνει το ήμισυ της συνολικής προς ρύθμιση οφειλής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και

στ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος, πέραν της κύριας κατοικίας του, δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της συνολικής προς ρύθμιση οφειλής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Δείτε εδώ την γνωμοδότηση της Ε.Κ.Τ.