Αρχική Ν. Κορινθίας O Βασίλης Γαλάνης υποψήφιος με τον συνδυασμό του Μάρκου Λέγγα «ΣυνΔΗΜΟΤΕΣ»

O Βασίλης Γαλάνης υποψήφιος με τον συνδυασμό του Μάρκου Λέγγα «ΣυνΔΗΜΟΤΕΣ»

O Βασίλης Γαλάνης υποψήφιος με τον συνδυασμό του Μάρκου Λέγγα «ΣυνΔΗΜΟΤΕΣ».