Αρχική Eπικαιρότητα Εγκύκλιος από το Τμήμα Μεταδοτικών Νοσημάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Εγκύκλιος από το Τμήμα Μεταδοτικών Νοσημάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Έγκαιρη ειδοποίηση – ενημέρωση εξέδωσε το Τμήμα Μεταδοτικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας με την οποία δίνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τι δράσεις που πρέπει να αναπτύξουν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έτσι ώστε να περιορίσουν τα φαινόμενα αύξησης του πληθυσμού των κουνουπιών το καλοκαίρι.
Σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των κουνουπιών και την πρόληψη μετάδοσης νοσημάτων που μεταδίδονται από αυτά αποτελεί η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Οι Περιφέρειες, οι Δήμοι και τα αρμόδια Υπουργεία, πανεπιστημιακοί και ερευνητικοί φορείς, ιδιώτες ανάδοχοι και όποιοι άλλοι συμμετέχουν στην οργάνωση και υλοποίηση των έργων καταπολέμησης θα πρέπει να συνεργάζονται με διακριτούς ρόλους και να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Για την επιτυχία των προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών είναι σημαντική η έγκαιρη έναρξη και η ικανή διάρκεια τους, η ορθολογική κατανομή των πόρων ανά περιοχή, η επιλογή ικανού αναδόχου (βάσει προδιαγραφών) και ο καλύτερος – κατά το δυνατόν – έλεγχός του.
Σε κάθε περίπτωση, η εκτέλεση των έργων θα πρέπει να ανατεθεί σε φορείς / αναδόχους που διαθέτουν εμπειρία, προσωπικό, μέσα, τεχνογνωσία και επιστημονική γνώση του αντικειμένου.

Από το Υπουργείο καλούνται οι Περιφέρειες μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών τους να εκπονήσουν ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης των κουνουπιών σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακών Ενοτήτων και, αφού εξασφαλίσουν εγκαίρως τις απαραίτητες πιστώσεις, να ορίσουν τον φορέα για την υλοποίησή του, καθώς και τον φορέα παρακολούθησης και εφαρμογής του προγράμματος (όπως π.χ. Επιτροπές Ελέγχου και Παρακολούθησης ή άλλο φορέα που να διαθέτει προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο).
Οι Δήμοι οφείλουν να συνδράμουν τις Περιφέρειες στην λήψη μέτρων για την εξάλειψη εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών, την εξυγίανση του περιβάλλοντος, την ευαισθητοποίηση των δημοτών και κρίνεται αναγκαίο να υλοποιούν συμπληρωματικά έργα κουνουποκτονίας.
Οι δράσεις θα πρέπει να στηρίζονται πρωτίστως στην προνυμφοκτονία με στοχευμένες δράσεις και εφαρμογές υψηλής αποτελεσματικότητας, αλλά ήπιας περιβαλλοντικής παρέμβασης, καθώς και στην εφαρμογή μέτρων διαχείρισης του περιβάλλοντος για τον περιορισμό των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών.

Τα σκευάσματα βιοκτόνων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα καταπολέμησης πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας στη χώρα μας για το συγκεκριμένο σκοπό, όπως αναφέρονται στο υπ’ αρ. πρωτ. 965/14952/01-02-2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Δημοσιέυονται και όλα τα σκευάσματα.

Η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών με βιοκτόνα θα πρέπει να ξεκινά εγκαίρως, αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών κουνουπιών στις υδάτινες εστίες ανάπτυξής τους και να είναι συνεχής για όλη την περίοδο αναπαραγωγής τους. Η ακριβής χρονική στιγμή έναρξης των εργασιών καθορίζεται από τον τακτικό έλεγχο των χαρτογραφημένων εστιών ανάπτυξης (μόνιμων ή εποχιακών) από νωρίς την άνοιξη, για την ανίχνευση προνυμφών κουνουπιών. Η καταπολέμηση διαρκεί καθ’ όλη την περίοδο εκκόλαψης προνυμφών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τουλάχιστον τις αρχές Οκτωβρίου (ανάλογα και με τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες).

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των τοπικών κοινωνιών είναι αναπόσπαστο μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών και είναι απαραίτητα για την προστασία των κατοίκων από την όχληση ή τις ασθένειες για τις οποίες τα κουνούπια είναι διαβιβαστές, την αποφυγή παραπληροφόρησης και δημιουργίας σύγχυσης ή και πανικού, καθώς και για την κατάδειξη των τρόπων/ μεθόδων με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν οι ίδιοι στην αντιμετώπιση των εντόμων αυτών.

Ολη την εγκύκλιο δείτε εδώ

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Προηγούμενο άρθροΤα κρασιά της Πελοποννήσου στο Peloponnese Wine Festival 2019
Επόμενο άρθροΣτην Πάτρα σήμερα ο αν. υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας