Αρχική Ν. Αρκαδίας “Ιστορική διαδρομή” για τα 200 χρόνια από το 1821 προτείνει ο Παπαηλιού...

“Ιστορική διαδρομή” για τα 200 χρόνια από το 1821 προτείνει ο Παπαηλιού να δημιουργηθεί στην Αρκαδία

Τοποθέτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας Γιώργου Η. Παπαηλιού

κατά την ενημέρωση της  Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής για την περιφερειακή πολιτισμική πολιτική (7.2.2019)

Για τη χώρα μας, ο πολιτισμός αποτελεί κεφάλαιο και συγκριτικό πλεονέκτημα προς αξιοποίηση, αφού έχει και ισχυρή αναπτυξιακή διάσταση.  

Συνδέεται με την ιστορία, τα ήθη και έθιμα, την παραγωγή (αγροτική και βιομηχανική). Ταυτόχρονα συνδέεται και με τις προσδοκίες,  τις αγωνίες και  την ανάγκη έκφρασης του καθημερινού ανθρώπου στο πεδίο της δημιουργικότητας. 

Η περιφερειακή πολιτισμική πολιτική αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και στην ενίσχυση  τοπικών πρωτοβουλιών, που είναι σε θέση να δημιουργούν πολιτισμό και να παράγουν πολιτιστικά προϊόντα.

Κάθε περιφέρεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την πολιτιστική ταυτότητά της.

Ο πολιτισμός «λειτουργεί» διττώς : «Παράγεται», με την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας, και «καταναλώνεται», με τα πολιτιστικά προϊόντα του να έχουν αποδέκτες τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες.  

Στην Αρκαδία, εκτός των μνημείων στα οποία αποτυπώνεται κάθε ιστορική περίοδος, υπάρχουν πυρήνες και αναπτύσσονται πρωτοβουλίες νέων ανθρώπων, που δημιουργούν πολιτιστικά κύτταρα, χορευτικούς ομίλους, μικρά λαογραφικά μουσεία κλπ. Χρειάζονται συντονισμό και ενίσχυση, ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατόν.

Επειδή η Πελοπόννησος, και ειδικότερα η Αρκαδία, αποτέλεσε το λίκνο της Επανάστασης του 1821 και το 2021 πρόκειται να εορτασθούν τα 200 χρόνια από την έναρξή της, προτείνεται να δημιουργηθεί μία «ιστορική διαδρομή» που να συνδέει τόπους, ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα, η οποία να αναδείξει την εξέλιξη της Εθνικής  Παλιγγενεσίας. Στην «ιστορική διαδρομή» μπορούν να ενταχθούν ιστορικά μνημεία, εκκλησίες, μοναστήρια και άλλα ιστορικά σημεία, τα οποία είχαν σημαντική συμβολή στον εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα, και αποτελούν ανεκτίμητο πλούτο για την περιοχή.