Αρχική Ν. Αργολίδος Ο Δημήτρης Γκολέμης υποψήφιος με το συνδυασμό του Παναγιώτη Αναγνωσταρά

Ο Δημήτρης Γκολέμης υποψήφιος με το συνδυασμό του Παναγιώτη Αναγνωσταρά

Ονομάζομαι Δημήτρης Γκολέμης
πρώην τραπεζικό στέλεχος, με 20έτη υπηρεσία σε καταστήματα της πόλης μας, και με μεγάλη οικογενειακή συνεισφορά και παράδοση, στην εκπαίδευση στο νομό μας.

Με εκτίμηση Δημήτρης Γκολέμης, κάτοικος Ναυπλίου