Αρχική Ν. Αργολίδος 3,1 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους...

3,1 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους – Ναυπλίου

Την ένταξη του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Άργους – Ναυπλίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης II του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», αποφάσισε ο Υπουργός Εσωτερικών Α. Χαρίτσης.


Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναλυτικά, η απόφαση του Υπουργού

Πηγή: argolikeseidhseis.gr