Αρχική Ν. Μεσσηνίας Νέες προσλήψεις στην καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε

Νέες προσλήψεις στην καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑΣ Α.Ε

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε, η μεγαλύτερη Ελληνική Kαπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει:

  • Μηχανολόγο – Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο πλήρους απασχόλησης για το εργοστάσιο της Καλαμάτας.

Απαραίτητα προσόντα

– Ηλικία έως 35 ετών
– Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
– Πολύ καλή γνώση Η/Υ
– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Πτυχίο Μηχανολόγου-Μηχανικού ΤΕΙ ή Τεχνικής σχολής (για τεχνικούς-μηχανολόγους-μηχανικούς)
– Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ (για ηλεκτρολόγους)

Προφίλ υποψηφίων

– Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, αναλυτική σκέψη ,αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Προσφέρονται :

– Ανταγωνιστικές αποδοχές
– Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

  • Τεχνικός – Μηχανολόγος Μηχανικός

Απαραίτητα προσόντα

– Ηλικία έως 35 ετών
– Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
– Πολύ καλή γνώση Η/Υ
– Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Πτυχίο Μηχανολόγου-Μηχανικού ΤΕΙ ή Τεχνικής σχολής (για τεχνικούς-μηχανολόγους-μηχανικούς)
– Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ (για ηλεκτρολόγους)

Προφίλ υποψηφίων

– Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, αναλυτική σκέψη ,αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Προσφέρονται :

– Ανταγωνιστικές αποδοχές
– Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Δείτε εδώ τις θέσεις εργασίας.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr