Αρχική Ν. Κορινθίας Δ.Βασιλείου : Ο χρόνος τρέχει κ. Γκιώνη

Δ.Βασιλείου : Ο χρόνος τρέχει κ. Γκιώνη

Ο απερχόμενος δήμαρχος κ. Γκιώνης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 27ης/12/2018 είχε δεσμευτεί ότι μέχρι τις 10/1/2019, θα έχει μοιράσει το νέο καταστατικό της μετατροπής της κοινοπραξίας σε Α.Ε και το κείμενο της συμφωνίας που θα το συνοδεύει, για μελετηθούν και να συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύντομα. 

Όμως ο καιρός έχει περάσει και τίποτα ακόμη δεν έχει γίνει. Οι ημερομηνίες αυτές έχουν παρέλθει. Ο δήμαρχος παίζει, ελαφρά τη καρδία, με τις τύχες του καζίνο, των εργαζομένων του και τα συμφέροντα του Δήμου. Αν αυτό δεν είναι ανικανότητα και ανευθυνότητα τότε τί είναι;

Καλούμε το Δήμαρχο να φέρει άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση δίνοντας παράλληλα και τον απαιτούμενο χρόνο για να μελετηθούν διεξοδικά οι όροι του καταστατικού της νέας Α.Ε καθώς και το συμφωνητικό που θα διέπει τις σχέσεις Δήμου – Καζίνο. Κάθε δικαιολογία είναι απαράδεκτη και κάθε καθυστέρηση, κολάσιμη. Ο χρόνος τρέχει…