Αρχική Ν. Μεσσηνίας Θέσεις εργασίας στη Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ

Θέσεις εργασίας στη Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., η μεγαλύτερη Ελληνική Καπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγο – Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο πλήρους απασχόλησης για το Εργοστάσιο στην Καλαμάτα.

Απαραίτητα προσόντα

– Ηλικία έως 35 ετών
– Αρίστη επικοινωνιακή ικανότητα
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
– Πολύ καλή γνώση Η/Υ
– Πολύ καλή γνώση τη; Αγγλική; γλώσσα;
– Πτυχίο Μηχανολόγου-Μηχανικού ΤΕΙ ή Τεχνικής Σχολής (για Τεχνικούς Μηχανολόγους Μηχανικούς)
– Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ (για Ηλεκτρολόγους)

Προφίλ υποψηφίων

– Πνεύμα συνεργασία; και ομαδικότητας, αναλυτική σκέψη, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία θα ληφθει σοβορά υπόψιν

Προσφέρονται Ανταγωνιστικές Αποδοχές

Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.karelia.gr γιο να υποβάλετε το βιογραφικό σας στην κατηγορία «Οι άνθρωποί μας» επιλέγοντας την θέση που σας ενδιαφέρει έως 31 Ιανουαρίου 2019.

Πηγή: pna.gr