Αρχική Eπικαιρότητα ΑΑΔΕ: Φορολογική δήλωση για συζυγούς – Πώς υποβάλλεται χωριστά – Τι ισχύει...

ΑΑΔΕ: Φορολογική δήλωση για συζυγούς – Πώς υποβάλλεται χωριστά – Τι ισχύει για σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση

Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί στην ΑΑΔΕ την επιλογή του αυτή, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019:

– Είτε μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής πατώντας εδώ όπου και υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος, με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης.

– Είτε μέσω ειδικώς για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένου λογιστή. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για τη γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι έγγαμοι μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019 μέσω της προαναφερθείσας εφαρμογής. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Σημειώνεται πως αν μόνο ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποιήσει την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ενημερώνεται ο άλλος σύζυγος από την ΑΑΔΕ στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της.

Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη και μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάμο μετά τις 28/2/2019. H γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άπαξ και δεν ανακαλείται.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή αυτή δεν αφορά τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, ούτε φορολογούμενους σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.

Πηγή: dikaiologitika.gr