Αρχική Περ. Πελοποννήσου Νέο έργο στο δρόμο από Ε.Ο. “Τρίπολης – Καλαμάτας” προς Θάνα

Νέο έργο στο δρόμο από Ε.Ο. “Τρίπολης – Καλαμάτας” προς Θάνα

Νέο έργο θα γίνει για τη βελτιωση και ασφαλτοστρωση της οδού απο Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας προς Θάνα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00 €.

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών και διαρκεί μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου (δηλαδή, εντός 15 μηνών από την βεβαίωση περαίωσης του έργου).

Ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι η δημιουργία και η επίτευξη:

 Βελτίωση της μετακίνησης των κατοίκων
 Επαρκούς δικτύου προσπέλασης των επισκεπτών

Το αναφερόμενο δίκτυο εντός του Δήμου Τρίπολης, είναι δημοτικό και σήμερα η πρόσβαση είναι ευχερής ακόμα και με Ι .Χ .

Οι επεμβάσεις συμβάλλουν στην βελτίωση της πρόσβασης των οχημάτων, εξασφαλίζουν τις μετακινήσεις των επισκεπτών και κατά συνέπεια αποτελούν παράγοντα προσέλκυσης επισκεπτών.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr