Αρχική Περ. Πελοποννήσου Υπ. Εσωτερικών: 4,2 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας

Υπ. Εσωτερικών: 4,2 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας

Την κατανομή ποσού ύψους έως 20.954.300,00€ σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, αποφάσισε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξανδρος Χαρίτσης.

Κατανέμονται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό έως 20.954.300,00€, σε Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, σύμφωνα με την έκταση εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος και τη δυναμική των δακοπληθυσμών (δαπάνες προσωπικού, δαπάνες εργολάβων ψεκασμών και παγιοθεσίας, δαπάνες προμήθειας υλικών, λοιπές δαπάνες δακοκτονίας) ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ 223.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 385.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.000.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.250.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 272.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.187.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 855.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 255.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 7.947.300,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 345.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4.285.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.950.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 20.954.300,00

Τα ανωτέρω ποσά θα αποδοθούν τμηματικά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια με χρηματικές εντολές του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».

Τυχόν αδιάθετα ποσά προηγούμενων ετών δύναται να διατεθούν συμπληρωματικά των ανωτέρω ποσών για την κάλυψη προγράμματος δακοκτονίας 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ