Αρχική Ν. Αρκαδίας “Πράσινο φως” για τις μελέτες αναβάθμισης του πάρκου Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας!

“Πράσινο φως” για τις μελέτες αναβάθμισης του πάρκου Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας!

“Μελέτες αναβάθμισης του πάρκου Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας” ετοίμασε ο Τεγεατικός Σύνδεσμος κι αυτές εγκρίθηκαν με απόφαση της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, Άννα – Βασιλική Καραπαναγιώτου.

Συγκεριμένα, εγκρίθηκε από απόψεως των αρμοδιοτήτων της Εφορείας τις μελέτες του Τεγεατικού Συνδέσμου με τίτλο “Μελέτες αναβάθμισης του πάρκου Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας”, Δήμου Τρίπολης, δεδομένου ότι οι μελέτες συμβάλλουν στην προστασία, την ασφάλεια και την αισθητική αναβάθμιση.

Η έγκριση της Υπηρεσίας δίνεται με τους ακόλουθους όρους:

1. Οι εργασίες θα περιοριστούν στις αιτούμενες και δεν θα επεκταθούν σε άλλες πέραν αυτών.

2. Όλες τις εκσκαφικές και άλλου τύπου χωματουργικές εργασίες θα επιβλέψει το φυλακτικό προσωπικό μουσείου και χώρων Τεγέας, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως πριν από την έναρξη των εργασιών, προκειμένου να παρίσταται (τηλ. 2710556540).

3. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους από το προσωπικό της Εφορείας.

4. Σε περίπτωση που αποκαλυφθούν αρχαία κατάλοιπα θα σταματήσει αμέσως κάθε εργασία και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η τελική έγκριση της Υπηρεσίας.

5. Όσον αφορά στις εργασίες ηλεκτροδότησης, τα νέα πίλλαρ και οι πίνακες θα είναι χρώματος γκρι.

6. Στο χώρο της Έκθεσης η προτεινόμενη οροφή της βόρειας πτέρυγας των περιπτέρων θα είναι κεραμιδί χρώματος.

7. Στο πλαίσιο της επισκευής της κεραμοσκεπής του αναψυκτηρίου της Έκθεσης θα διατηρηθεί ο ξύλινος σκελετός και οι μεταλλικοί στύλοι που στηρίζουν τη στέγη θα βαφτούν σε αποχρώσεις της ώχρας, του καφέ ή του γκρι.

8. Όσον αφορά στο δίκτυο άρδευσης, στις περιοχές που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με μνημεία (ανατολικά του θεάτρου/ναού και στη θέση “Πλατάνια”) η γωνία διαβροχής της βλάστησης από τους εκτοξευτήρες-μπεκ θα είναι τέτοια, ώστε το νερό να μην έρχεται σε επαφή με το αρχαίο οικοδομικό υλικό.

9. Στο χώρο του γηπέδου καλαθοσφαίρισης οι ξύλινες επιφάνειες έδρασης των κερκίδων θα αντικατασταθούν με νέα πλαστικά καθίσματα, με χαμηλή πλάτη και με υφή και απόχρωση, που θα προσομοιάζουν, κατά το δυνατόν, με φυσικά υλικά, κατόπιν υποβολής δειγμάτων από τους ενδιαφερόμενους και συνεργασίας με την αρμόδια ΕΦΑ Αρκαδίας.

10. Στο χώρο του γηπέδου αντισφαίρισης, το συρόμενο πλέγμα περίφραξης θα είναι μαύρου ή πράσινου χρώματος.

11. Στο χώρο της παιδικής χαράς τόσο το χυτό δάπεδο από ελαστικό, όσο και η τελική επιφάνεια των διαδρομών (κουρασάνι) θα είναι σε συναφείς καφέ αποχρώσεις.

12. Στην περίπτωση του αστικού εξοπλισμού της παιδικής χαράς θα προτιμηθούν οι ξύλινες βάσεις έναντι των τσιμεντένιων.

13. Η φορητή λυόμενη κατασκευή στην είσοδο της Έκθεσης θα απλοποιηθεί στη μορφή της.

14. Το υφιστάμενο δάπεδο της πύλης εισόδου στην Έκθεση θα διαμορφωθεί από στερεοποιημένα αδρανή υλικά (π.χ. χαλίκι 3ΑΒ) σε κατάλληλη αναλογία, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αποστράγγιση των ομβρίων.

15. Οι εργασίες καθαρισμού των τμημάτων των μνημείων από την περιττή βλάστηση θα γίνουν σε συνεννόηση και συνεργασία με τους συντηρητές της Υπηρεσίας.

16. Στα σημεία εγκατάστασης νέων ειδών βλάστησης που αφορούν σε δένδρα θα προηγηθεί η διενέργεια δοκιμαστικών τομών για την αποφυγή βλαβών που μπορεί να προκληθούν σε μη ανασκαμμένα αρχαία οικοδομικά κατάλοιπα από το βαθύ και ισχυρό ριζικό σύστημα των προτεινόμενων ειδών. Εναλλακτικά θα μπορούσαν σε όλες τις περιπτώσεις να εγκατασταθούν τα προτεινόμενα είδη θάμνων και αρωματικών φυτών (π.χ. δεντρολίβανο, λεβάντα).

17. H έναρξη τυχόν εργασιών σημαίνει αυτόματα και την αποδοχή των παραπάνω όρων, ενώ η παραβίαση οποιουδήποτε όρου επιφέρει την άρση της χορηγηθείσας αδείας.
Επιπλέον στο πλαίσιο μιας πιο ολοκληρωμένης παρουσίασης των συστατικών στοιχείων του πάρκου πρέπει να προβλεφθεί η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για τα μνημεία του χώρου.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr