Αρχική Περ. Πελοποννήσου Έλεγχος στις περίφημες «μειοψηφικές» αποφάσεις του ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννησου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Έλεγχος στις περίφημες «μειοψηφικές» αποφάσεις του ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννησου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Ελέγχονται οι περίφημες «μειοψηφικές» αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις υπέρ ΤΕΡΝΑ μετά τις προσφυγές Περιφερειακών Συμβούλων αλλά και Συλλόγων.

Ζητούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον Περιφερειάρχη τα κρίσιμα στοιχεία – έγγραφα και απαντήσεις – για την επικαλούμενη με τις προσφυγές μη νόμιμη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που έλαβε τις πιο πάνω αποφάσεις.

Συνημμένα τα με αριθμούς πρωτ. 81 & 82/2018 έγγραφα της Προέδρου της αρμόδιας για τον έλεγχο Α΄ Επιτροπής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Παρέδρου του Ν.Σ.Κ.).

Οι προσφεύγοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι Πελοποννήσου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Σαράντος (Αρκαδίας)
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος (Κορινθίας)
ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Σταύρος (Λακωνίας).