Αρχική Ν. Αργολίδος Επιχορήγηση του Δήμου ‘Αργους Μυκηνών για την κάλυψη αναγκών...

Επιχορήγηση του Δήμου ‘Αργους Μυκηνών για την κάλυψη αναγκών από τον «Ζορμπά»

Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν οι κάτωθι δήμοι της χώρας, ενέκρινε επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 10.328.488,80ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία, για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας και την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦιλόΔημοςΙΙ»

Τέλος εγκρίθηκαν οι επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 6.531.509,44 ευρώ, στους κάτωθι δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.

– Επιχορήγηση του Δήμου Μαραθώνα με ποσό 4.917.982,00 ευρώ για την

οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23/7/2018.

– Επιχορήγηση του Δήμου Μεγαρέων με ποσό 49.889,90 ευρώ για την οικονομική

ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στις 23/7/2018.

– Επιχορήγηση του Δήμου Μεγαρέων με ποσό 24.064,54 ευρώ, για την

αντικατάσταση οικοσκευής των πληγέντων από την πυρκαγιά στις 23/7/2018.

– Επιχορήγηση του Δήμου Αγιάς με ποσό 15.825,00 ευρώ, για την αντικατάσταση

οικοσκευής των πληγέντων από την πλημμύρα στις 26/2/2018.

– Επιχορήγηση του Δήμου ΑργουςΜυκηνών, με ποσό 320.000,00 ευρώ, για την

κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευής των πληγέντων

από την πλημμύρα στις 29/9/2018