Αρχική Eπικαιρότητα Τα παράθυρα για σύνταξη πριν από τα 62 και τα 67 με...

Τα παράθυρα για σύνταξη πριν από τα 62 και τα 67 με αίτηση το 2019

Παράθυρα για πλήρη σύνταξη πολύ νωρίτερα από τα 67, ή ακόμη και πριν από τα 62, μπορούν να αξιοποιήσουν δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι που σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2019.

Οι περισσότεροι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο έχουν ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα με 25ετία ως το 2012 και έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν με πρόωρη σύνταξη.

Αν επιλέξουν την πλήρη σύνταξη με λιγότερα από 35-37 έτη, θα πρέπει να έχουν είτε ανήλικο ως το 2012 ή και μετά το 2013, με την 25ετία όμως ως το 2012. Σε αυτή την περίπτωση τα όρια ηλικίας του 2019 είναι κάτω 62,6 ετών, δηλαδή απέχουν από τα 67 ως και πέντε έτη.

Αν ακολουθήσουν την έξοδο με 35, και με 37 έτη, θα πρέπει αφενός να τα συμπληρώνουν το 2019 και αφετέρου να έχουν κλείσει και τα 58 ή τα 59 κατά περίπτωση, ώστε να πιάσουν όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη από 60,6 ετών ως 60 ετών και 11 μηνών.

Αν δεν έχουν ανήλικο ως το 2012 και δεν έχουν 35-37 έτη το 2019, υπάρχει η επιλογή της πρόωρης σύνταξης με όρια ηλικίας 55, 56, 58 ή και 60.

Σε κάθε περίπτωση αποφεύγουν τα 67 και τα 62 για την έξοδο στη σύνταξη.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που συμπλήρωσε την 25ετία το 2012 θα έχει την 35ετία το 2022 και θα βγει με πλήρη σύνταξη στα 62 ενώ θα πρέπει να έχει και συνολικό χρόνο 40 έτη. Μπορεί όμως να αποχωρήσει πρόωρα με το όριο ηλικίας των 58 ετών γιατί έχει θεμελιωμένο δικαίωμα με την 25ετία στο 2012.

Τις ευκαιρίες του 2019 μπορούν να αξιοποιήσουν δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι του Δημοσίου, ιδίως αν λάβουν υπόψη ότι από το 2021 και μετά αλλάζει η βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών τους. Από το 2021 βάσει του άρθρου 96 του ν. 4461/2017 θα λαμβάνεται ο μέσος όρος των μισθών από το 2002 και μετά, αλλά με ρήτρα μεταβολής ανάλογης με τον μέσο όρο μεταβολής των μισθών στο σύνολο της οικονομίας.

Αν δηλαδή οι μισθοί των εργατών, των μισθωτών και όλων των απασχολουμένων εμφανίσουν μείωση 10% στην περίοδο 2002-2020, τότε αυτή η μείωση του 10% θα περάσει αυτόματα και στις αποδοχές των ασφαλισμένων που δεν είχαν μείωση μισθού! Ετσι οι συντάξιμες αποδοχές θα βγουν μικρότερες και αντίστοιχα μικρότερη θα είναι και το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης που υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές και τα έτη ασφάλισης.

Οσοι αποχωρήσουν το 2019 και το 2020, θα έχουν το ισχύον καθεστώς, δηλαδή θα πάρουν σύνταξη με βάση το μέσο όρο των δικών τους αποδοχών και την τιμαριθμική αναπροσαρμογή από το 2002 και μετά, και όχι με τη μεταβολή μισθών στο σύνολο της οικονομίας. Κατά κανόνα θα χάσουν λιγότερα απ’ ό,τι αν αποχωρήσουν μετά το 2021.

Με έξοδο ως και το 2020, οι μισθοί θα έχουν τη μεταβολή του ετήσιου πληθωρισμού, ενώ από το 2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα ορίσει τη μεταβολή με βάση το Δείκτη Μεταβολής Μισθών (ΔΜΜ). Ο μέσος όρος των μισθών θα βγαίνει από το πόσο ανέβηκαν ή έπεσαν όλοι οι μισθοί στην Ελλάδα στην περίοδο 2002-2020!

Ενας εργαζόμενος δηλαδή που έχει σταθερά 1.000 ευρώ μέσο όρο αποδοχών από το 2002 ως και το 2020, αλλά στο σύνολο της οικονομίας η μεταβολή μισθών είναι -10%, αυτό σημαίνει ότι το -10% θα κατεβάσει και το μισθό των 1.000 ευρώ που έχει ο εργαζόμενος. Ακόμη και αν οι αποδοχές του δεν μειώθηκαν στο διάστημα 2002-2021, η σύνταξή του θα υπολογιστεί με μέσο μισθό 900 ευρώ (1.000-10%=900) και όχι με μισθό 1.000 ευρώ.

Ποιοι υπάλληλοι βγαίνουν με πλήρη και από τα 59,5 μέσα στο 2019

Οι προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο ανά κατηγορία είναι:

1. Εξοδος με 37 χρόνια ασφάλισης. Ασφαλισμένοι με ένσημα ΙΚΑ πριν από το 1983 και διορισμό μετά το 1983 βγαίνουν με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη (Δημοσίου και άλλων Ταμείων). Το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το 55ο έτος. Ασφαλισμένος με 37 χρόνια το 2017 θα συνταξιοδοτηθεί στα 57,8. Με 37 έτη το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί 58,6 ετών. Ενώ με 37 έτη το 2019, θα βγει στα 59,5. Στα 37 έτη μετράει με εξαγορά και η στρατιωτική θητεία.

2. Εξοδος με 35ετία. Ασφαλισμένοι πριν από το 1983 με 35ετία από 19/8/2015 και μετά συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν και το 58ο έτος. Δηλαδή με 35 έτη το 2016 και ηλικία 58, σύνταξη στα 59 ετών. Με 35ετία το 2017 και ηλικία 58, σύνταξη στα 59,6. Προσοχή: Οσοι έχουν τα 35 έτη το 2017, αλλά κλείνουν τα 58 το 2019, θα αποχωρήσουν με όριο ηλικίας 60 ετών και 6 μηνών. Οι ίδιες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης και ορίων ηλικίας ισχύουν και για ασφαλισμένους μετά το 1983. Εχουν θεμελίωση δικαιώματος για πρόωρη σύνταξη στα 60 με 25ετία ως το 2010 και παίρνουν πλήρη με 35ετία και με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν και τα 58.

3. Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2011 παίρνουν μειωμένη στα 56 και πλήρη εφόσον συμπληρώσουν 36 έτη και με όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το έτος που θα έχουν συμπληρώσει και το 58ο έτος και τα 36 έτη. Για παράδειγμα ασφαλισμένος 58 ετών το 2018, που συμπληρώνει όμως τα 36 έτη το 2020, θα συνταξιοδοτηθεί στο 61ο έτος.

Τα μπόνους για τους γονείς

• Μητέρες με ανήλικο και 25ετία ως το 2010. Το νέο όριο καθορίζεται από το έτος που κλείνουν την ηλικία των 50. Με ηλικία 50 το 2018, σύνταξη στα 60,2 και το 2019 στα 61 και 10 μήνες.

• Γονείς με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μετά το 2011. Παίρνουν σύνταξη (πλήρη) και οι άνδρες και οι γυναίκες με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52. Με ηλικία 52 το 2016, σύνταξη στα 56,9. Με ηλικία 52 το 2019, σύνταξη στα 61,10.

• Γονείς με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο είτε το 2012 είτε μετά το 2012. Βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Με ηλικία 55 το 2018, σύνταξη στα 61. Με ηλικία 55 το 2019 σύνταξη στα 62 και 6 μήνες.

Προσοχή: Οι γονείς έχουν δικαίωμα να εξαγοράσουν πλασματικούς χρόνους ώστε να έχουν την 25ετία το έτος που ισχύει το χαμηλότερο όριο ηλικίας. Για παράδειγμα γυναίκα που είχε 25 έτη το 2012 και δύο παιδιά, μπορεί να αναγνωρίσει 2 έτη ώστε να έχει την 25ετία το 2010.

Αν είχε ανήλικο το 2010 και είναι σήμερα 55, αποχωρεί με σύνταξη.

Τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο

Ποιοι βγαίνουν με πρόωρη στα 55, 56 και 58 από το Δημόσιο και τι παίρνουν

Γυναίκες με 25ετία ως το 2010. Το όριο για πλήρη είναι το 60ό έτος για μειωμένη το 55ο που διατηρείται με ερμηνευτική εγκύκλιο του Δημοσίου και μετά τις 19/8/2015.

Σύνταξη ανδρών και γυναικών με 25ετία το 2011 και το 2012. Για πλήρη θα πρέπει πρώτα να κλείσουν το 61ο έτος και το 63ο έτος. Για μειωμένη τα όρια είναι 56 και 58 και δεν αλλάζουν σύμφωνα με ερμηνεία του ΓΛΚ, μέχρι νεωτέρας.

Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο

1.Μέσος όρος από 2002 ως 2018 (βάσει μεταβολών μισθολογικών κλιμακίων)

2.Ανταποδοτική και εθνική σύνταξη μετά την εισφορά ασθένειας 6% και πριν από το φόρο.