Αρχική Eπικαιρότητα Νέα παράταση στα διπλώµατα ηλικιωµένων

Νέα παράταση στα διπλώµατα ηλικιωµένων

Με ακόµα µία παράταση στην ισχύ των διπλωµάτων οδήγησης των ηλικιωµένων οδηγών επιχειρεί το υπουργείο Μεταφορών να διαχειριστεί το χάος που έχει δηµιουργήσει η συνεχιζόµενη αποχή των εξεταστών οδήγησης από τα καθήκοντά τους, καθώς το νοµοσχέδιο που θα δώσει τις αναδροµικές αµοιβές στους εξεταστές δεν έχει κατατεθεί ακόµα στη Βουλή.

Αποτέλεσµα είναι περίπου 50.000 άτοµα, νέοι υποψήφιοι αλλά και ηλικιωµένοι οδηγοί, οι οποίοι θέλουν να ανανεώσουν τις άδειες οδήγησής τους περνώντας ξανά από εξετάσεις, να παραµένουν «όµηροι» εδώ και αρκετούς µήνες.

Και παρά το γεγονός ότι ο αριθµός των νέων υποψηφίων δεν αυξάνεται καθώς δεν ανοίγονται νέες καρτέλες µέχρι να εξοµαλυνθεί η κατάσταση µε την αποχή των εξεταστών, στον αριθµό των ηλικιωµένων προστίθενται καθηµερινά καινούργιοι δεδοµένου ότι λήγει η ισχύς των διπλωµάτων τους.

Εγκύκλιος

Έτσι, µε εγκύκλιο του υπουργού Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη, ορίζεται ότι παρατείνεται έως την ηµεροµηνία προγραµµατισµού της επανεξέτασης η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συµπληρώσει την ηλικία των 74 ετών και έχουν υποβάλει αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ανανέωσή της µετά την 30ή Αυγούστου 2018 ή θα υποβάλουν έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Η ηµεροµηνία επανεξέτασης προσόντων και συµπεριφοράς δεν µπορεί να απέχει από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για ανανέωση περισσότερο από:

Πέντε µήνες για όσους έχουν υποβάλει αίτηση από τις 30 Αυγούστου 2018 έως και τις 30 Νοεµβρίου 2018
Τέσσερις µήνες για όσους υποβάλουν αίτηση από την 1η ∆εκεµβρίου 2018 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2018
Τρεις µήνες για όσους υποβάλουν αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.
Για τη συγκεκριµένη παράταση ισχύος των διπλωµάτων θα χορηγείται βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών.

Επιπλέον επισηµαίνεται ότι στους ενδιαφερόµενους στους οποίους έως την ηµεροµηνία έκδοσης της εγκυκλίου έχει χορηγηθεί βεβαίωση παράτασης ισχύος του διπλώµατος βάσει παλαιότερης εγκυκλίου χορηγείται νέα βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία για περαιτέρω παράταση, σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση, για χρονικό διάστηµα έως πέντε µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για ανανέωση.

Παράλληλα ο υπουργός Μεταφορών συστήνει τον προγραµµατισµό των δοκιµασιών των οδηγών άνω των 74 ετών κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και σύµφωνα µε τις ηµεροµηνίες υποβολής των αιτήσεων για ανανέωση.

Πηγή: ethnos.gr