Αρχική Ν. Μεσσηνίας Δημιουργία προσβάσιμων προορισμών για ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Μεσσήνης

Δημιουργία προσβάσιμων προορισμών για ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Μεσσήνης

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενέκρινε την ένταξη των παραλιών Μπούκας, Ανάληψης, Πεταλιδίου και Αγ. Ανδρέα του Δήμου Μεσσήνης στη «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών».

Η δράση «Ολοκληρωμένος τουριστικός προσβάσιμος θαλάσσιος προορισμός» βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό μέτωπο της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.

Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών, εγκαταστάσεων και προσβάσεων, στον ευρύτερο χώρο των παραλιών κολύμβησης, όσο και στο χώρο κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.

Οι υποδομές αυτές θα συνεισφέρουν στη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων προορισμών, δεδομένου ότι τα έργα που θα υλοποιηθούν επιδιώκεται να συμπληρώνουν υφιστάμενες υποδομές για άτομα με αναπηρίες, ολοκληρώνοντας την αλυσίδα προσβασιμότητας με μια σειρά αλληλεξαρτώμενες και αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.

Η δημιουργία προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων στις τέσσερις παραλίες κολύμβησης της Μεσσήνης θα υποστηρίξει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει στην υιοθέτηση στοιχείων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Πηγή: eleftheriaonline.gr