Αρχική Ν. Μεσσηνίας Από αύριο οι αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης

Από αύριο οι αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσσήνης

Αιτήσεις δημοτών για την ένταξή τους στο Κοινωνικό του Παντοπωλείο θα δέχεται ο Δήμος Μεσσήνης από αύριο μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου.

Αυτό γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο δήμος στην οποία διευκρινίζει ότι από τη συγκεκριμένη δομή παρέχονται δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται, παράλληλα, ότι ακόμα και οι ήδη δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν εκ νέου τα σχετικά δικαιολογητικά ώστε να διατηρήσουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη διαδικασία. Κύριο κριτήριο ένταξης είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Μεσσήνης καθώς και στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων, ενώ περαιτέρω πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 27223 60185.

Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν στον δήμο οι ενδιαφερόμενοι είναι α) αίτηση, σε έντυπο που χορηγείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, β) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δ) φωτοτυπία Ε1 και εκκαθαριστικού σημειώματος του 2018, ε) φωτοτυπία εντύπου Ε9, στ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και ζ) αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος.

Επιπλέον και κατά περίπτωση ενδέχεται να ζητηθούν ακόμα, α) κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ (για την απόδειξη της ανεργίας), β) απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (για την απόδειξη ύπαρξης αναπηρίας), γ) μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Σημειώνεται, τέλος, στην ανακοίνωση του Δήμου Μεσσήνης ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου μπορεί να ζητήσει επιπλέον των πιο πάνω δικαιολογητικών, α) όποιο συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί απαραίτητο για την εξέταση του αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα, καθώς και β) τη σύνταξη έκθεσης κοινωνικού λειτουργού για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας ένταξης του αιτούντος στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.