Αρχική Ν. Κορινθίας Ο Δήμος Λουτρακίου προχωράει σε προσλήψεις – 29 θέσεις εργασίας!

Ο Δήμος Λουτρακίου προχωράει σε προσλήψεις – 29 θέσεις εργασίας!

Στην πρόσληψη 29 υπαλλήλων προχωρά ο δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε, στις 8 Νοεμβρίου, νέες θέσεις με οκτάμηνη απασχόληση.

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ και Γυμνασίου-Λυκείου, προκειμένου να καλύψουν εποχικές ανάγκες στην περιοχή.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Διεύθυνση κατάθεσης: Δημαρχείο Λουτρακίου, Ιάσονος 1, Τ.Κ. 20 300 Λουτράκι. Επικοινωνία: 2744 360 120

1. ΔΕ Ηλεκτρολόγων

Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά
Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός €858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

2. ΔΕ Οδηγός Απορριματοφόρων (2 άτομα)

Προσόντα

Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ αντίστοιχης ειδικότητας
Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας
Πιστοποιητικό Επαγγελεματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
Ηλικία 18 – 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά
Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός ​€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

3. ΔΕ Οδηγός Απορριματοφόρων (3 άτομα)

Προσόντα

Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ αντίστοιχης ειδικότητας
Άδεια Γ΄κατηγορίας
Πιστοποιητικό ΠΕΙ
Ηλικία 18 – 65
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά
Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός €858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων
1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

4. ΥΕ Συνοδς αποριμματοφόρων (22 άτομα)

Προσόντα
Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
Ηλικία 18 – 65
Χρόνος ανεργίας
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά
Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)

Πρώτος μισθός €730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων
1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120