Αρχική Eπικαιρότητα 70.000.000,00 € στις Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών

70.000.000,00 € στις Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 70.000.000,00 € στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: