Αρχική Ν. Κορινθίας Ο AΔΜΗΕ προκήρυξε διαγωνισμό για Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης στην Κόρινθο

Ο AΔΜΗΕ προκήρυξε διαγωνισμό για Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης στην Κόρινθο

Διαγωνισμό για άλλο ένα σημαντικό έργο προκήρυξε ο ΑΔΜΗΕ.

Πρόκειται για την κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) GIS 400kV / 150kV στην Κόρινθο με το εκτιμώμενο κόστος του έργου να ανέρχεται στα 29 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 32,77 εκατ. ευρώ). Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του έργου, από τη στιγμή ανάθεσης της σύμβασης, έχει οριστεί σε 26 μήνες.

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή με το κλειδί στο χέρι («Τurn key project») του ΚΥΤ GIS 400kV / 150kV Κορίνθου, που διαθέτει εξοπλισμό GIS(1) 400kV & 150kV εγκατεστημένο εντός κτηρίων, δύο αυτομετασχηματιστών 400/150/30kV, 280/280/60MVA με τα αντίστοιχα συγκροτήματα αυτεπαγωγών 30kV, 50MVAr εκάστη, υπαίθριας εγκατάστασης και αυτόματο ψηφιακό σύστημα προστασίας και ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι ο όρος «κατασκευή με το κλειδί στο χέρι» («Τurn key project») περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών και των μελετών εφαρμογής, την προμήθεια όλων των υλικών, την εγκατάσταση του εξοπλισμού, την ολοκληρωμένη ανέγερση, την εκτέλεση όλων των προδιαγραφόμενων δοκιμών, την ενεργοποίηση (ηλέκτριση) και τέλος την θέση σε λειτουργία των ως άνω έργων από τον ανάδοχο.

Το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» («ΕΠΑνΕΚ») στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Δημόσια Δαπάνη χορηγείται μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 175/1) και συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά ενώ η προθεσμία για την υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους έχει οριστεί για τις 5 Οκτωβρίου 2018.

Πηγή: reporter.gr, loutraki365.gr

Πηγή: reporter.gr

Προηγούμενο άρθροΤώρα : Φωτιά στο Βέλο
Επόμενο άρθροAπίστευτο κείμενο φιλολόγου στους μαθητές που απέτυχαν στις πανελλήνιες