Αρχική Ν. Κορινθίας 100% επιτυχία των μαθητών του Αριστοτελείου σε ξενόγλωσσα πτυχία

100% επιτυχία των μαθητών του Αριστοτελείου σε ξενόγλωσσα πτυχία

Φωτογραφία του χρήστη Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο.

Φωτογραφία του χρήστη Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο.

Φωτογραφία του χρήστη Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο.