Αρχική Ν. Κορινθίας Καταλληλότερος και πάλι Δήμαρχος ο Αλ.Πνευματικός βάσει της δημοσκόπησης της Kαπα Research

Καταλληλότερος και πάλι Δήμαρχος ο Αλ.Πνευματικός βάσει της δημοσκόπησης της Kαπα Research

Με βάση την πρόσφατη δημοσκόπηση της καπαresearch οι Κορίνθιοι θεωρούν καταλληλότερο για Δήμαρχο στον Δήμο Κορινθίων τον νυν Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό με ποσοστό 28%, στην επόμενη θέση ο Βασίλης Νανόπουλος με ποσοστό 24%, τρίτος ο Νίκος Σταυρέλης με ποσοστό 18%, ακολουθούν οι Χρήστος Χασικίδης με 12% και ο Βασίλης Πανταζής με 3%.