Αρχική Ν. Κορινθίας Α. Πνευματικός: “Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ περιθάλπει 5.500 οικογένειες στον Δήμο Κορινθίων” (Βίντεο)

Α. Πνευματικός: “Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ περιθάλπει 5.500 οικογένειες στον Δήμο Κορινθίων” (Βίντεο)

Ο Δήμος Κορινθίων, στα πλαίσια του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, υποστηρίζει ως δικαιούχος τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, σε συνδυασμό με συνοδευτικά υποστηρικτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων του προγράμματος που
υλοποιείται στο σύνολο της χώρας μέσω κοινωνικών συμπράξεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρονται δωρεάν και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός τοποθετείται και ενημερώνει τους πολίτες επί του θέματος.