Αρχική Ν. Κορινθίας Πρόσληψη πυρασφάλειας στο Δ. Νεμέας

Πρόσληψη πυρασφάλειας στο Δ. Νεμέας

O δήμος Νεμέας ανακοινώνει την  πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη εποχιακών και κατεπειγουσών αναγκών για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα των τριών μηνών έως 25 -9-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ