Αρχική Ν. Αργολίδος Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της 1ης ΤΟΜΥ ‘Αργους

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της 1ης ΤΟΜΥ ‘Αργους

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ. (Τοπικές Ομάδες Υγείας) είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως ομάδες Οικογενειακής Ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό
ευθύνης και έχων ως σκοπό την δωρεάν παροχή, φρσντίδας υγείας σύμφωνα με τους
ακόλουθους ενδεικτικούς άξονες:

α) την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, με έμφαση στην πρόληψη της νόσου και την αγωγή της υγείας,

β) την ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων για την προαγωγή της υγείας στην οικογένεια, στους χώρους εργασίας, στις σχολικές μονάδες και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης κ.α.,

γ) την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή …… του πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας,

δ) τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας ταυ πληθυσμού ευθύνης τους, στην Τ.ΟΜ.Υ. και κατ οίκον.

ε) την αντιμετώπιση οξέων και επειγόντων προβλημάτων υγείας και την παραπομπή αυτών στα Κέντρα Υγείας ή στα Νοσοκομεία,

στ) την προγραμματισμένη φροντίδα υγείας ενηλίκων και παιδιών,

ζ) την παρακολούθηση και συνδιαχείριση με το θεράποντα ιατρό χρόνιων νοσημάτων στη
Τ.ΟΜ.Υ. και κατ’ οίκον,

η) τη συμβουλευτική και την υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες,

θ) την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας- κατ΄ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη
δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες μονάδες Π.Φ.Υ.,

ι) τη μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση,

ια) την αναγνώριση ψυχικών παθήσεων σε συνεργασία με τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του
Τομέα Ψυχικής Υγείας,

ιβ) την ανίχνευση περιστατικών εξαρτήσεων και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς
απεξάρτησης,

ιγ) τη φροντίδα μητέρας-παιδιού και τη μέριμνα για οικογενειακό προγραμματισμό σε
συνεργασία με τους αρμόδιους επαγγελματίες υγείας του Κ.Υ. Αναφοράς,

ιδ) την εκπαίδευση και καθοδήγηση ατόμων και οικογενειών για τη διαχείριση χρόνιων
νοσημάτων και καταστάσεων υψηλού κινδύνου για την υγεία τους,

ιε) την υγειονομική φροντίδα της τρίτης ηλικίας,

ιστ) την παρακολούθηση της πολυνοσηρότητας και

ιζ) τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης, σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας.

Η 1η Τ.ΟΜ.Υ. Άργους απαρτίζεται στην παρούσα φαση από την κατωθι διεπιστημονική ομαδα:

Ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
ΠΕ Νοσηλευτικής
ΠΕ Κοινωνική Λειτουργ
ΠΕ Διοικητικό

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΟΜΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΣΠΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΑ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ

1η ΤΟΜΥ ΑΡΓΟΥΣ
Δαναού 43 Τ.Κ. 21200 Άργος
Τηλ: 2751063603, 2751067331
Fax: 2751022606

Προηγούμενο άρθροΠυρκαγιά σε εξέλιξη στις παρυφές της Ακροκορίνθου
Επόμενο άρθροΤροχαίο με νεκρό στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Επιδαύρου