Αρχική Ν. Αρκαδίας Διατηρητέο ιστορικό μνημείο θα χαρακτηριστεί το Γυμνάσιο Λαγκαδίων;

Διατηρητέο ιστορικό μνημείο θα χαρακτηριστεί το Γυμνάσιο Λαγκαδίων;

Το κτίριο του Γυμνασίου των Λαγκαδίων αποτελεί ένα εμβληματικό τοπόσημο όχι μόνο της ιστορικής πάλαι ποτέ κωμόπολης, αλλά και της Λαγκαδινής τέχνης της πέτρας. Τα Άνθη της Πέτρας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών τους για την προστασία σημαντικών μνημείων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έχουν προωθήσει τους τελευταίους μήνες σχετικά αιτήματα συνοδευόμενα από φακέλους υποστήριξης στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το αίτημα των Ανθέων για τον χαρακτηρισμό του Γυμνασίου Λαγκαδίων ως Διατηρητέου Ιστορικού Μνημείου οδεύει στην τελική φάση αξιολόγησης από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ύστερα από τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νεωτέρων Μνημείων Δυτικής Ελλάδας. Πιστεύουμε ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται ένα πρώτο βήμα για την προστασία του μνημείου.