Αρχική Ν. Μεσσηνίας Καθαρισμός ρεμάτων σε Τριφυλία – Πυλία

Καθαρισμός ρεμάτων σε Τριφυλία – Πυλία

Τον καθαρισμό της κοίτης και την κατασκευή – επισκευή τεχνικών έργων σε ρέματα της Τριφυλίας και της Πυλίας, προϋπολογισμού 246.000 ευρώ, δημοπρατεί η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών λήγει στις 19 Ιουλίου, και η αποσφράγισή τους έχει προγραμματιστεί για τις 25 του επόμενου μήνα.

Η προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι 3 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο, ενώ η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.