Αρχική Ν. Μεσσηνίας Καλαμάτα: Προμελέτη για την αναδιαμόρφωση της πλατείας 23ης Μαρτίου σε δημόσια διαβούλευση

Καλαμάτα: Προμελέτη για την αναδιαμόρφωση της πλατείας 23ης Μαρτίου σε δημόσια διαβούλευση

Προμελέτη για την αναδιαμόρφωση της πλατείας και της οδού 23ης Μαρτίου θέτει σε διαβούλευση ο Δήμος Καλαμάτας και περιμένει σχόλια και προτάσεις.

Το κόστος της κάλυψε η ΤΕΜΕΣ Α.Ε., ενώ τη συνέταξε η “Ανάπλαση Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.”.

Η πρόταση αυτή προβλέπει: 1) Διατήρηση της αμφίδρομης κυκλοφορίας στις οδούς 23ης Μαρτίου, Υπαπαντής και Σταδίου, με καλύτερη διευθέτηση των κυκλοφοριακών ροών. 2) Διεύρυνση της πλατείας 23ης Μαρτίου στη νότια – νοτιοανατολική κατεύθυνση. 3) Επαναχωροθέτηση των προτομών των ηρώων της Επανάστασης του 1821. 4) Περιορισμό του χώρου για στάθμευση αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας 23ης Μαρτίου, ώστε ο χώρος που εξοικονομείται να αποδοθεί στη δημόσια λειτουργία και κατά προτεραιότητα στους πεζούς. 5) Διαπλάτυνση της νησίδας στην οδό 23ης Μαρτίου και εμπλουτισμό του πρασίνου. 6) Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού 23ης Μαρτίου και ενοποίησή τους με το δάπεδο της στοάς βόρεια και νότια, για την ευχερή κίνηση των πελατών των καταστημάτων και, εν γένει, των πεζών. 7) Εξασφάλιση εσοχών για στάση – στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ, καθώς και για εφοδιασμό των επιχειρήσεων. 8) Βελτίωση της απορροής ομβρίων. 9) Βελτίωση των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, θα χρησιμοποιηθούν κυρίως υλικά που εναρμονίζονται με τις ήδη συντελεσθείσες αναπλάσεις του Ιστορικού Κέντρου και της οδού Αριστομένους.

Η πρόταση αυτή αποτελεί σύνθεση προτάσεων και ιδεών που προέκυψαν από τον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, τον οποίον προκήρυξε ο Δήμος Καλαμάτας για την αναδιάταξη του χώρου της πλατείας 23ης Μαρτίου. Είναι δε προσαρμοσμένη στις σημερινές δυνατότητες και συνθήκες, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι που συμβάλλουν στην πλατεία, είναι αναγκαίο -υπό τις παρούσες συνθήκες- να εξακολουθήσουν να εξυπηρετούν την κυκλοφορία στον άξονα Ανατολής – Δύσης της πόλης της Καλαμάτας.