Αρχική Ν. Μεσσηνίας Νοσοκομείο Καλαμάτας: 18 νέες πολυθρόνες αιμοκάθαρσης δωρεά της ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Νοσοκομείο Καλαμάτας: 18 νέες πολυθρόνες αιμοκάθαρσης δωρεά της ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Σε 20 ημέρες από σήμερα η ανάδοχος εταιρεία παραδίδει στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου μας 18 νέες πολυθρόνες αιμοκάθαρσης δωρεά της Καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Παράλληλα από εβδομάδα υπογράφουμε σύμβαση για την εγκατάσταση νέου συστήματος επεξεργασίας νερού προϋπολογισμού 80.000€ ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.