Αρχική Ν. Αρκαδίας Νέα έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων στη Βόρεια Κυνουρία

Νέα έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων στη Βόρεια Κυνουρία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας ενέκρινε το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/Αποχέτευσης ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας και του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, για την υλοποίηση των παρακάτω έργων µέσω του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι».

• «Σύστηµα τηλεµετρίας & ελέγχου διαρροών ύδρευσης ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας».
• «Αντικατάσταση υφιστάµενων αγωγών ύδρευσης εξ αµιάντου στους οικισµούς Άστρος, Παράλιο Άστρος, Καστρί, Βέρβαινα του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας».
• «Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµών Άστρους, Χειµερινής Μελιγούς και Παραλίου Άστρους ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας – Ειδικός Λογαριασµός».
• «Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων του Αρκαδικού Χωριού».