Αρχική Ν. Μεσσηνίας Πρόστιμα για υδροκλοπή από τη ΔΕΥΑ Μεσσήνης

Πρόστιμα για υδροκλοπή από τη ΔΕΥΑ Μεσσήνης

Πρόστιμα σε καταναλωτές που είχαν αφαιρέσει το υδρόμετρό τους από την παροχή νερού επέβαλε η ΔΕΥΑ Μεσσήνης.

Σε σχετική ανακοίνωση της Επιχείρησης διευκρινίζεται ότι το πρόστιμο για κλοπή νερού ανέρχεται στα 2.000 ευρώ, ενώ ενημερώνει ότι κλοπή μεταξύ άλλων είναι και “η σύνδεση της παροχής στην οποία δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός με ενωτικό σωλήνα, υδρόμετρο ή άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία”. Και συνεχίζει: “Κλοπή αποτελεί επίσης και η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και ποτίσματος δημοτικών ή δημόσιων κήπων για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί”.