Αρχική Ν. Αρκαδίας Λεωνίδιο – Έργο υποθαλάσσιου ηλεκτροφωτισμού στο Λιμάνι Πλάκας

Λεωνίδιο – Έργο υποθαλάσσιου ηλεκτροφωτισμού στο Λιμάνι Πλάκας

Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, για το έργο «Εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης υποθαλάσσιου ηλεκτροφωτισμού στο Λιμάνι Πλάκας ΔΕ Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» ενέκρινε το περιφερειακό συμβούλιο.

Ο προϋπολογισμός του έργου αφορά το ποσό των 15.000,00 €.