Αρχική Ν. Αργολίδος Παράταση εγκατάστασης των βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων Άργους

Παράταση εγκατάστασης των βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων Άργους

Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό” και άλλες διατάξεις».

Κατόπιν τροπολογίας που υπέβαλε ο  βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Αργολίδας  κ. Γιάννης Γκιόλας, ρυθμίστηκε θετικά το φλέγον θέμα για την παραμονή πολλών βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στα όρια που καταλαμβάνει το Γ.Π.Σ. του Άργους.

Ο χρόνος εγκατάστασης και λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων στις συγκεκριμένες περιοχές κατόπιν συνεχών παρατάσεων εξέπνεε στις 8 Αυγούστου 2019.

Πλέον η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι τις 8 Αυγούστου του 2021 για τις περιοχές που ρυθμίζονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, επιτρέποντας ταυτόχρονα στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε αυτές τις  περιοχές, να προχωρήσουν σε σχέδια εκσυγχρονισμού και επέκτασης επί των γηπέδων που φιλοξενούν  τις εγκαταστάσεις τους.

Επιπλέον  προβλέφθηκε η δυνατότητα  επέκτασης  της  παράτασης πλέον  με κοινή υπουργική  απόφαση  των Υπουργών  Περιβάλλοντος και  Ενέργειας  και  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης .

Το Επιμελητήριο Αργολίδας κατ’ επανάληψη  έχει  αναδείξει  ως  θέμα  μείζονος  σημασίας  και   έχει πρωτοστατήσει σε σειρά ενεργειών για την οριστική διευθέτηση θεμάτων που άπτονται των Ζ.Ο.Ε. τη χάραξη των Γ.Π.Σ και τη δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. με γνώμονα τη νόμιμη και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων μελών του.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αργολίδας και εγώ προσωπικά, συγχαίρουμε τον βουλευτή Αργολίδας  του ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Γιάννη Γκιόλα, ο οποίος  αφουγκράστηκε  τις  ανάγκες  του  επιχειρηματικού  κόσμου  της  Αργολίδας  και  με  τις  ενέργειες του συνέβαλε στην επίλυση ενός επιχειρηματικού θέματος, που ταλαιπωρεί σημαντικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες του τόπου μας.

Ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία μας προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου της Αργολίδας και των μελών του Επιμελητηρίου μας.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας

 

Φώτης   Δαμούλος