Αρχική Ν. Αχαΐας Σημαντικά “περιβαλλοντικά έργα αποχέτευσης” για την Πάτρα

Σημαντικά “περιβαλλοντικά έργα αποχέτευσης” για την Πάτρα

Δύο ακόμη μεγάλα περιβαλλοντικά έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Πάτρας χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑΠ.

Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση καθώς  δημιουργείται  ένα ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων στην  παραλιακή δυτική και βορινή  πλευρά της πόλης των Πατρών, αντίστοιχα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων και τη ΔΕΥΑΠ δρομολογεί  δύο ακόμη  σημαντικά, νέα έργα αποχέτευσης στο Δήμο Πατρέων – τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Πάτρας, και  εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

«Το τρίπτυχό μας σχεδιάζουμε, διεκδικούμε και υλοποιούμε είναι η καθημερινή μας πολιτική πρακτική.  Βούληση μας είναι να αλλάξουμε τα δεδομένα της περιοχής. Σε αυτήν την κατεύθυνση προχωρούμε μέσα από συνεργασίες», τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και ανακοίνωσε την ένταξη των δυο έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» δύο σημαντικών έργων, με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Συγκεκριμένα, με απόφαση που υπέγραψε ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας  Απόστολος Κατσιφάρας , δρομολογούνται έργα, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 11.000.000 ευρώ, έχουν φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑΠ και είναι:

  • Προβλέπεται να κατασκευαστούν παραλιακοί συλλεκτήριοι αγωγοί κυρίως επί της οδού Ακτής Δυμαίων, με τους οποίους συλλέγονται τα λύματα από τους υπάρχοντες παντορροϊκούς αγωγούς. Επίσης προβλέπεται να κατασκευαστούν δύο αντλιοστάσια (Ακτή Δυμαίων και Ιεροθέου – Ακτή Δυμαίων και Ανθείας), τα οποία προωθούν τα συλλεγόμενα λύματα προς τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό και από εκεί στο Βιολογικό Καθαρισμό της Πάτρας. Προϋπολογισμός 8.350.000 ευρώ.
  • Κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς στο Βιολογικό Καθαρισμό των λυμάτων στην Βορινή παραλιακή περιοχή της Πάτρας μεταξύ της θάλασσας  και της οδού Αυστραλίας και μεταξύ της οδού Κανελλοπούλου και της οδού Ευήνου.  Στο πλαίσιο του έργου  κατασκευάζονται αγωγοί λυμάτων σε όλους τους διανοιγμένους δρόμους της περιοχής  για τη συλλογή των λυμάτων των ακινήτων. Τα λύματα μεταφέρονται μέσω τριών βασικών οδών στο αντλιοστάσιο λυμάτων το οποίο βρίσκεται  μέσα στο  χώρο των  εγκαταστάσεων της  πλαζ. Από εκεί, με καταθλιπτικό αγωγό  μεταφέρονται στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό ΚΑΑ Ι της οδού Αυστραλίας και μέσω αυτού στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Προϋπολογισμός  3.450.000 ευρώ.