Αρχική Ν. Αρκαδίας Αποδυτήρια κολυμβητηρίου Τρίπολης | Τα προβλήματα λειτουργίας, οι προτάσεις και οι αποφάσεις...

Αποδυτήρια κολυμβητηρίου Τρίπολης | Τα προβλήματα λειτουργίας, οι προτάσεις και οι αποφάσεις για νέα διαμόρφωση!

Το ζήτημα των αποδυτηρίων του κολυμβητηρίου της Τρίπολης απασχόλησαν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Αφορμή ένα εξώδικο γονέα που ζητούσε να του επιτραπεί να αλλάζει το παιδάκι του στα αποδυτήρια επειδή δεν είναι δυνατόν να το συνοδεύει η γυναίκα του, κατά παρέκκλιση του κανονισμού του κολυμβητηρίου. Το θέμα είναι σοβαρό και «λεπτό» και απασχόλησε για αρκετή ώρα τη συνεδρίαση.

Εν τέλει, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι θα εξακολουθήσει η λειτουργία του κολυμβητηρίου και των αποδυτηρίων του όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου Γ18ο και παράλληλα επιτροπή από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με μηχανικό του Δήμου θα μεταβούν ΑΜΕΣΑ στο κολυμβητήριο ώστε να μελετήσουν χωροθετικά το χώρο και να σχεδιαστεί η διαμόρφωση των αποδυτηρίων έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλοι χρήστες του.

Κατά τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης παρόντες ήταν εκτός από το Δ.Σ., ο προϊστάμενος του Αθλητικού Κέντρου κ. Καραδήμας και εκπρόσωποι των τεσσάρων κολυμβητικών συλλόγων που κάνουν χρήση του κολυμβητηρίου του ΔΑΚ.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΠΔΔ

Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που ανέβηκαν στη «Διαύγεια», κατά τη συζήτηση του θέματος, αναφέρθηκαν τα εξής…

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Θ. Καραλής εισηγήθηκε ως εξής το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στη λειτουργία του κολυμβητηρίου από μέλη σας. Ήρθε  ένα εξώδικο στην υπηρεσία μας να του επιτραπεί να αλλάζει το παιδάκι του στα αποδυτήρια επειδή δεν είναι δυνατόν να το συνοδεύει η γυναίκα του κατά παρέκκλιση του κανονισμού του κολυμβητηρίου.

Το θέμα έχει δημιουργηθεί τις ώρες 4-8 κατά την διάρκεια χρήσης του κολυμβητηρίου από τους Συλλόγους.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο Γ18ο του κανονισμού λειτουργίας του Κολυμβητηρίου το οποίο αναφέρει «ότι την ευθύνη για την υγεία (πιστοποιητικά γιατρών), την ασφαλή άθληση και την τήρηση των κανονισμών λειτουργίας του Κολυμβητηρίου καθώς και των λοιπών χώρων του αθλητικού κέντρου των αθλητών-αθλητριών των συλλόγων την έχουν οι σύλλογοι και για τους αθλητές-

αθλήτριες που κολυμπούν τις ώρες του κοινού την έχουν οι ίδιοι οι αθλητές-αθλήτριες οι οποίοι θα πρέπει να πειθαρχούν στις υποδείξεις του προσωπικού του Κολυμβητηρίου».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Πάντοτε σύμφωνα με τα πρακτικά, η κ. Λούτου από τον ΚΟΑΤ είπε ότι θα μπορούσε να επιλυθεί το θέμα αν στα αποδυτήρια των γυναικών οριστούν τα δύο μεγάλα εξ αυτών για να αλλάζουν οι γονείς τα παιδιά τους με την τοποθέτηση ανάλογων πινακίδων.

Εν συνεχεία έλαβε το λόγο ο εκπρόσωπος της ΑΕΤ κ. Παναγάκης ο οποίος πρότεινε στα αποδυτήρια των ανδρών και γυναικών να διαμορφωθεί ο χώρος ώστε να εξυπηρετούνται τα μικρά παιδιά με τους γονείς χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε διαφωνίες ως προς τον κανονισμό λειτουργίας του κολυμβητηρίου.

Ο εκπρόσωπος της ΕΑΤ κ. Χαρίτος είπε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαμόρφωσης των χώρων των αποδυτηρίων πρέπει και Εμείς οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούμαστε στο κολυμβητήριο θα πρέπει να ενημερώνουμε τους γονείς ώστε να τηρείται ο κανονισμός λειτουργίας.

Τέλος, το Προϊστάμενος του Αθλητικού Κέντρου κ. Καραδήμας είπε: Εγώ προτείνω τα εξής, τα αποδυτήρια των ανδρών είναι μεγαλύτερα από των γυναικών να μεταφερθούν τα αποδυτήρια των ανδρών στα γυναικεία και στα αποδυτήρια των ανδρών να διαμορφωθεί ο χώρος ώστε να γίνει ένα ακόμα ντους για τα παιδιά και δυο αποδυτήρια για τα παιδιά.

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΚΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΖΑΜΠΑΘΑ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο κ. Κούρος είπε: «Πρέπει να σεβαστούμε το χώρο και να διαφυλάξουμε την σωστή λειτουργία του κολυμβητηρίου διότι όλοι ξέρουμε ότι είναι από τα ελάχιστα που είναι ακόμη σε λειτουργία. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας όλοι και Διοίκηση και Σύλλογοι και Κοινό και να σεβαστούμε τον κανονισμό λειτουργίας όπως ισχύει μέχρι να διαμορφώσουμε τους χώρους των αποδυτηρίων ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι χρήστες».

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Ζαμπαθά είπε: «Με όλα αυτά που δημιουργούνται στο κολυμβητήριο θα οδηγήσετε το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει μέτρα τα οποία θα ενοχλούν ένθεν κακείθεν. Θα πρέπει όποιος κάνει χρήση του κολυμβητηρίου είτε ως κοινό είτε μέσω συλλόγων να σέβεται το χώρο και να πειθαρχεί στον κανονισμό λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Θέλω να τονίσω ότι τον κανονισμό λειτουργίας του κολυμβητηρίου τον συντάξαμε στο πλαίσιο του πρότυπου κανονισμού ο οποίος είχε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ και δεν συντάχτηκε αυτοβούλως. Το κολυμβητήριο είναι το μοναδικό που λειτουργεί στην Πελοπόννησο και πρέπει να ομονοήσουμε ώστε να συντηρηθεί η Δομή για το καλό όλων».