Αρχική Ν. Αρκαδίας Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Λεωνίδιο!

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Λεωνίδιο!

Την κήρυξη του Λεωνιδίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, μετά την εξουσιοδότηση του γενικού γραμματέας πολιτικής προστασίας.

Το Λεωνίδιο κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη για τη διαχείριση των συνεπειών από την παράκτια διάβρωση που προκλήθηκε κατά την διάρκεια των προηγούμενων μηνών στην περιοχή.

Η απόφαση έχει ισχύει τρεις μήνες, ως και τις 30 Αυγούστου 2018.

Να σημειωθεί ότι πριν φτάσουμε σε αυτή την απόφαση, προηγήθηκε έγγραφο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (από τις 11/4/2018) και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας( 16/5/2018).