Αρχική Ν. Μεσσηνίας Οι 10 παιδικές χαρές του δήμου Μεσσήνης που θα αναβαθμιστούν

Οι 10 παιδικές χαρές του δήμου Μεσσήνης που θα αναβαθμιστούν

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους της Χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Στην σημερινή συνεδρίαση, Τρίτη 29 Μαΐου 2018, το Δημοτικό συμβούλιο Μεσσήνης αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή πρότασης για την αναβάθμιση 10 παιδικών χαρών

Οι παιδικές χαρές είναι:

 • Ανάληψη
 • Μπούκα
 • Τρίκορφο
 • Ανδρούσα
 • Στέρνα
 • Δρακονέρι
 • Ελληνοεκλησσιά
 • Βαλύρα
 • Αχλαδοχώρι
 • Χατζή

Σκοπός της συνολικής παρέμβασης είναι:

 • η επιλογή και τοποθέτηση οργάνων-παιχνιδιών που συμφωνούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τα οριζόμενα από την ελληνική νομοθεσία, σε κατάλληλα δάπεδα ασφαλείας
 • η τοποθέτηση καθιστικών σε σημεία που θα εξασφαλίζουν την επαρκή και σωστή επίβλεψη από τους συνοδούς. Η τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, ενημερωτικής πινακίδας και βρύσης, σε διάφορα σημεία του χώρου ώστε οι χώροι των παιδικών χαρών να είναι λειτουργικοί και κατάλληλοι προς χρήση.

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού της μελέτης ανέρχεται σε 243.157,80 €, εκ των οποίων οι 201.000,00 € θα καλυφθούν από το πρόγραμμα του ΥΠΕΣ Φιλόδημος ΙΙ και το υπόλοιπο ποσό  42.157,80€ από Ι.Π..