Αρχική Ν. Μεσσηνίας Έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το Καλαμάτα – Ριζόμυλος: Περιβαλλοντική προμελέτη με...

Έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το Καλαμάτα – Ριζόμυλος: Περιβαλλοντική προμελέτη με ασάφειες και ελλείψεις

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε, επιτέλους, την περιβαλλοντική προμελέτη για τη βελτίωση – ανακατασκευή του υφιστάμενου δρόμου Καλαμάτα – Ριζόμυλος.

Σύμφωνα όμως με τη θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου, το έργο φαίνεται να σταματάει πριν τη Βελίκα. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή την παράκαμψη του χωριού, ενώ δε γίνεται αναφορά και σε νέα γέφυρα στον Πάμισο.

Το επόμενο βήμα είναι η υποβολή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ενημέρωση φορέων και πολιτών και γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Συζήτηση – ενημέρωση αναμένεται και στα Δημοτικά Συμβούλια Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Τις μελέτες τις εκπονεί ο “Μορέας” χωρίς δαπάνη για το ελληνικό Δημόσιο, με την επίβλεψη του υπουργείου Υποδομών. Για την υλοποίηση του έργου τα αρμόδια υπουργεία (Υποδομών, Οικονομίας και Ανάπτυξης) εξετάζουν την προοπτική της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ ερευνάται και η περίπτωση επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του “Μορέα”.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι το έργο «αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου της εθνικής οδού στο τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος, συνολικού μήκους περίπου 16,4 χλμ. Η αρχή του έργου (ΧΘ 0+000) βρίσκεται σε υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο, στην περιοχή της εξόδου από την πόλη της Καλαμάτας και το τέλος του στη ΧΘ 16+411 στην οποία συνδέεται με το οδικό τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος. Το έργο σύμφωνα με τον φάκελο Περιβαλλοντικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων περιλαμβάνει τα εξής:

Βελτίωση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης εθνικής οδού. Παράκαμψη της πόλης της Μεσσήνης με νέα χάραξη. Αρτηρία με πλάτος οδού από 7 μ. στο τμήμα του κλάδου που διέρχεται εντός του σχεδίου πόλεως της Καλαμάτας με δυο λωρίδες, και στη συνέχεια χωρίζεται σε δυο κλάδους μονής κατεύθυνσης δυο λωρίδων ο καθένας, και πλάτος 8 μ. Το τμήμα από την παράκαμψη Μεσσήνης έως το τέλος του έργου αποτελείται από διαχωριζόμενη κυκλοφορία με νησίδα και δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση, με πλάτος οδού 17 μ. Αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου.

• Ανάπτυξη ισόπεδων κόμβων: Κυκλικοί Καλαμάτας στη ΧΘ 0+000, Αρι ποταμού στη ΧΘ 0+881, Ασπροχώματος στη ΧΘ 2+546, Μορέα στη ΧΘ 4+050, αεροδρομίου στη ΧΘ 4+370, Μεσσήνης στη ΧΘ 5+305, Μεσσήνης 2 στη ΧΘ 7+835, Μεσσήνης 3 στη ΧΘ 9+463, Ανάληψης στη ΧΘ 11+783, οδός προς Μάδαινα (ισόπεδη σύνδεση) στη ΧΘ 12+672, κυκλικοί Δρακονερίου στη ΧΘ 12+917, Αγίου Αυγουστίνου στη ΧΘ 14+390. Ανάπτυξη τεσσάρων γεφυρώσεων ρεμάτων, τα οποία διασταυρώνονται με την αρτηρία. Ανάπτυξη κάτω διαβάσεων. Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών. Ανάπτυξη έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης».

Ακόμα, στην απόφαση καταγράφεται ότι «κατά την παρούσα γνωμοδότηση λήφθηκαν υπόψη:

α) Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.

Όπως αναφέρεται στο υπ’ αρ. 14 έγγραφο του σκεπτικού από τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 6876/4871, φ.ε.κ. Α΄ 12/2008), το δίπολο Τρίπολη – Καλαμάτα κατατάσσεται στους δευτερεύοντες εθνικούς πόλους, όπου προωθείται η αναβάθμιση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών των πόλεων και η καινοτομία, με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τους δυναμικού.

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (υ.α. 25294/2003,Β΄ 1485) κατατάσσει την Καλαμάτα στους κύριους πόλους ανάπτυξης διαπεριφερειακής εμβέλειας, την Μεσσήνη στα ενδοπεριφερειακά κέντρα ανάπτυξης (τοπικοί πόλοι) και την Καλαμάτα -Μεσσήνη – Πύλος, Φιλιατρά – Κυπαρισσία στους κύριους (εθνικής – διαπεριφερειακής εμβέλειας) άξονες ανάπτυξης. Επίσης, για τις υποδομές αναφέρει ότι η διαμόρφωση του συστήματος μεταφορών με την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων και τις βελτιώσεις των χαρακτηριστικών του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, αναμένεται να αποτελέσει την προϋπόθεση για την επίτευξη πλέον φιλόδοξων αναπτυξιακών στόχων που έχουν σχέση με την μετεξέλιξη της Περιφέρειας σε αναπτυξιακό ανταγωνιστικό σύμπλεγμα με σημαντικό βαθμό αυτονομίας και μεσογειακό πόλο προσέλκυσης και αναδιανομής της μεταφορικής κίνησης που ευνοείται από τις σύγχρονες τάσεις μεταφορών στη Μεσόγειο».