Αρχική Ν. Αρκαδίας Εγκρίθηκε από την διοίκηση της ΔΕΗ η πώληση των μονάδων της Μεγαλόπολης

Εγκρίθηκε από την διοίκηση της ΔΕΗ η πώληση των μονάδων της Μεγαλόπολης

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. εγκρίθηκε η «Απόσχιση Κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού Μεγαλόπολης και Μελίτης της ΔΕΗ και εισφορά τους σε δύο νέες εταιρείες, σύμφωνα με τον Νόμο 4533/2018».

Επίσης, εγκρίθηκε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Expression of Interest – «EoI») για τη μεταβίβαση των μετοχών των δύο νέων εταιρειών.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. της ΔΕΗ ενέκρινε τις διαδικασίες για την προκήρυξη του ανοιχτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Νόμου 4533/2018.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το κείμενο και τους όρους της νέας τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2018-2021 και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επιχείρησης για την υπογραφή της με τους εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.