Αρχική Ν. Μεσσηνίας Μελέτες από Μορέα για αντιπλημμυρικά στην Μεσσηνία

Μελέτες από Μορέα για αντιπλημμυρικά στην Μεσσηνία

Κινούνται, επιτέλους, τα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στον αυτοκινητόδρομο, από τον περιφερειακό της Καλαμάτας μέχρι το Πήδημα και το αεροδρόμιο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης έδωσε εντολή στον Μορέα, για την εκπόνηση μελετών “για την αντιμετώπιση προβλημάτων από πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές ανάντη και κατάντη της διέλευσης του αυτοκινητόδρομου και εκτός των ορίων του έργου παραχώρησης”. Η εντολή αφορά την εκπόνηση αδαπάνως για το Δημόσιο των οριστικών υδραυλικών μελετών (περιλαμβανομένων των αναγκαίων κτηματολογικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, στατικών μελετών, καθώς και των μελετών οριοθέτησης υδατορεμάτων), σε 8 θέσεις: 2 στην Αρκαδία και 6 στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα και στην ευρύτερη περιοχή μέχρι το αεροδρόμιο και το Πήδημα.

Οι θέσεις για τις οποίες θα γίνουν μελέτες, είναι:

1) Σήραγγα Ραψομμάτη: έξοδος σήραγγας Ραψομμάτη, πλησίον ομώνυμου οικισμού.

2) Ανισόπεδος κόμβος Μεγαλόπολης: ρέμα Ταβανόρεμα, οικισμός Περιβόλια.

3) 7 κιβωτοειδείς οχετοί (Ο1, Ο1Α, Ο2, Ο3, Ο4, Ο5, Ο6) και γέφυρα ποταμού Αρι (ΤΕ 03): μετωπικά διόδια Καλαμάτας (Πήδημα), οικισμός Πηδήματος.

4) α) Αεροδρόμιο πόλης Καλαμάτας, περιοχή μεταξύ κυκλικού κόμβου συνδετήριας οδού Σπερχογείας στη συμβολή με την οδό Μεσσήνης – Ασπροχώματος και το αεροδρόμιο. β) Οδός Μεσσήνης -Ασπροχώματος (περιοχή μεταξύ κυκλικού κόμβου συνδετήριας οδού Σπερχογείας στη συμβολή με την οδό Μεσσήνης – Ασπροχώματος και τον ποταμό Αρι).

5) Κιβωτοειδής οχετός Ο27: περιμετρική οδός πόλης Καλαμάτας – ρέμα Βαθιά Λαγκάδα.

6) Γέφυρα ποταμού Νέδοντα (ΤΕ08): περιμετρική οδός Καλαμάτας – ποταμός Νέδοντας.

7) α) Τρεις κιβωτοειδείς οχετοί (Ο29, Ο31, Ο33), περιμετρική οδός Καλαμάτας – ρέματα Ελαφογκρέμι, Λαγκάδα, Καραμπογιάς. β) κιβωτοειδής οχετός Ο37, περιμετρική οδός – ρέμα Καλαμίτσι.

8) Κιβωτοειδείς οχετοί Ο28, Ο39 και γέφυρα διάβασης ρέματος ΤΕ 03, περιμετρική οδός – ρέματα Πολιτέικο και Κερεζένια.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι: “Η αναγκαιότητα αποκατάστασης της μειωμένης παροχετευτικότητας των αποδεκτών των ομβρίων υδάτων ανάντη και κατάντη του έργου παραχώρησης προέκυψε λόγω οψιγενών συνθηκών και συγκεκριμένα:

α) Λόγω εκτεταμένων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια αποψιλώνοντας πολύ μεγάλες εκτάσεις δυσμενοποιώντας τις υδρολογικές και υδραυλικές παραμέτρους των λεκανών απορροής, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις πλημμυρικές παροχές, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το πρόβλημα της μειωμένης παροχετευτικότητας των υφιστάμενων αποδεκτών.

β) Λόγω της εκδήλωσης “ακραίων καιρικών φαινομένων’’ τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παγκόσμια όσο και σε πανελλαδική κλίμακα. Μία από τις εκδηλώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων συνίσταται σε σχετικά σύντομης διάρκειας και ιδιαζόντως έντονα τοπικά επιλεκτικής έντασης κατακρημνισμάτων τα οποία προκαλούν ξαφνικές πλημμύρες (flash flood) στις υδρολογικές λεκάνες της περιοχής (στην οποία εκδηλώνονται) και συγκεκριμένα των λεκανών τροφοδοσίας των ρεμάτων που απορρέουν προς τις κατάντη περιοχές και στη συνέχεια στον αποδέκτη (θάλασσα). Το ύψος μιας τέτοιας βροχόπτωσης -σε διάστημα λίγων μόνο ωρών- μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 40% της ετήσιας βροχόπτωσης της περιοχής.

γ) Λόγω ανεξέλεγκτης αστικοποίησης των εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου περιοχών σε συνδυασμό με την κακή ή ανεπαρκή ύπαρξη δικτύων, τις καταπατήσεις ρεμάτων και την συχνά παρατηρούμενη πλημμελή συντήρηση των οχετών και των κοιτών των υδατορεμάτων και τέλος

δ) Λόγω ελλιπών ή και μη ύπαρξης διοδεύσεων των αντιπλημμυρικών παροχών κατάντη του αυτοκινητόδρομου, δηλαδή έως τα κατάντη μελετημένα/κατασκευασμένα ή μη τεχνικά ή/και κατά περίπτωση έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της ΣΓΥΤ, έως τα κατάντη υφιστάμενα τεχνικά ή/και κατά περίπτωση έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην ΠΕΟ και στη σιδηροδρομική γραμμή και έως τον τελικό αποδέκτη για όλες τις παραπάνω κατηγορίες περιπτώσεων. Τα ανωτέρω επιτείνονται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, και από ανυπαρξία μελετών οριοθέτησης των υδατορεμάτων”.