Αρχική Ν. Μεσσηνίας 4,8 εκατ. για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης διεκδικεί ο Δήμος Πύλου –...

4,8 εκατ. για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης διεκδικεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος

Συνολικά 4,8 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης διεκδικεί ο Δήμος Πύλου – Νέστορος από διάφορα προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αλλά και το “Φιλόδημος Ι”.

Συγκεκριμένα, ο δήμος πρόκειται να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, αφ’ ενός έργων αποχέτευσης σε Αμπελόφυτο και Κορυφάσιο με προϋπολογισμό 3.544.000 ευρώ και αφ’ ετέρου του έργου ύδρευσης στο Βασιλίτσι, με προϋπολογισμό 143.879,43 ευρώ. Επιπλέον διεκδικεί 1.207.000 ευρώ από το πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” για έργα ενίσχυσης του δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Νέστορος.

Όπως έγινε γνωστό, το έργο αποχέτευσης σε Αμπελόφυτο και Κορυφάσιο αφορά στην κατασκευή ενός αντλιοστασίου σε κάθε χωριό, καθώς και στην κατασκευή δικτύων συνολικού μήκους 10,4 χλμ. για τη μεταφορά των λυμάτων στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού του τ. Δήμου Νέστορος.

Ως προς το έργο ύδρευσης στη Δ.Ε. Νέστορος, αυτό αφορά την ενίσχυση του δικτύου με την προσθήκη και διασύνδεση δύο νέων γεωτρήσεων, την ανακατασκευή και την επέκταση της χωρητικότητας της μίας δεξαμενής στη Χώρα και άλλες μικρής κλίμακας επεμβάσεις στο δίκτυο. Στόχος, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, είναι “η αντιμετώπιση της ελλιπούς δυναμικότητας των πηγών υδροδότησης κατά τους θερινούς μήνες και η αντιμετώπιση προβλημάτων έλλειψης πίεσης σε ορισμένα σημεία του δικτύου”.

Τέλος, αναφορικά με το έργο ύδρευσης στο Βασιλίτσι, το προτεινόμενο νέο εσωτερικό δίκτυο θα αντικαταστήσει το υπάρχον παλιό, που αποτελείται από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 40ετίας. Οι αγωγοί αυτοί, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, “παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες και διαρροές, με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου και την απώλεια νερού”.