Αρχική Ν. Αργολίδος Αργολίδα: Έλεγχοι στη μαζική εστίαση ενόψει θερινής περιόδου 2018

Αργολίδα: Έλεγχοι στη μαζική εστίαση ενόψει θερινής περιόδου 2018

Κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου και, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές της περιφερειακής ενότητας, θα διεξαχθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (π.χ εστιατόρια, ταβέρνες, ξενοδοχεία, ψητοπωλεία κλπ.) που αφορούν, πλέον των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων, σε δύο ζητήματα που σχετίζονται με πρακτικές παραπλάνησης των καταναλωτών και εφαρμογής της νομοθεσίας.
Α. Την διάθεση λευκών τυριών άλμης ως φέτα
Β. Την προσφορά ελαιολάδου για επιτραπέζια χρήση
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την πρόσφατη Υπ. Απόφαση 91354/30-8-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), παρ. 4 του άρθρου 42, «από 1-1-2018 το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης, που θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία».
Η διαπίστωση μη συμμορφώσεων θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α 32) και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές ή/και ποινικές κυρώσεις.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Δημήτριος  Δήμου
Γεωπόνος