Αρχική Ν. Αρκαδίας Λεωνίδιο: Θα υπογραφεί σύμβαση για «Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη περιοχή του...

Λεωνίδιο: Θα υπογραφεί σύμβαση για «Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη περιοχή του κάμπου»

Τη συμμετοχή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σε Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη περιοχή του κάμπου Λεωνιδίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή ή αποκατάσταση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στο κάμπο του Λεωνιδίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά τις βροχοπτώσεις. Το έργο επιμερίζεται στις παρακάτω θέσεις (κατά σειρά προτεραιότητας και εφόσον το τελικό κόστος των επιμέρους εργασιών επιτρέψει την ολοκλήρωση των έργων σε όλες τις θέσεις) :

1. Αποχετευτικό από Ιδιοκτησία Τούντα θέση Καλάμι
2. Αποχετευτικό στη θέση Λίμνη περιοχής Λάκκου
3. Αντικατάσταση σχαρών προς Παραλία περιοχής Λάκκου 4. Αποχετευτικό Πλησίον Επαρχιακής Οδού Λεωνιδίου – Άστρους θέση Παλαιά
Σφαγεία
5. Αποχετευτικό θέση Βασιλικά περιοχής Λάκκου