Αρχική Ν. Αργολίδος Εγκατάσταση ειδικών φίλτρων απόσμησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου

Εγκατάσταση ειδικών φίλτρων απόσμησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου

Η Δ.Ε.ΥΑ.Ν εγκατέστησε πρόσφατα ένα σύστημα απόσμησης στο κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων της πόλεως του Ναυπλίου ευρισκόμενο επί της παραλιακής οδού Ναυπλίου- Νέας Κίου.

Η απόδοση του συστήματος είναι τέτοια ώστε μετά την απόσμηση το επίπεδο των οσμηρών ουσιών είναι πρακτικά μηδενισμένο σε αντιληπτό επίπεδο.

Η λειτουργία του συστήματος απόσμησης είναι συνεχής δηλαδή 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.

Οι οσμές αναρροφώνται από τον υγρό θάλαμο με ανεμιστήρα και μέσω ειδικών χημικών φίλτρων εξουδετερώνονται και εκλύονται απαλλαγμένες από βλαβερές ουσίες και πρακτικά άοσμες στην ατμόσφαιρα.

Τα χημικά φίλτρα που χρησιμοποιούνται δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον καθώς είναι άκαυστα, μη τοξικά , εύκολα απορριπτόμενα στα κοινά απορρίμματα και δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων και βακτηριδίων.

Το σύστημα απόσμησης είναι πιστοποιημένο και κατασκευασμένο ώστε να αντέχει σε εξωτερικό περιβάλλον και με υψηλή αντοχή στη διάβρωση.

Με την εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος λύνεται οριστικά το πρόβλημα δυσοσμίας στην περιοχή καθώς και στους διερχόμενους πεζούς και διερχόμενα οχήματα.

Από την Δ.Ε.Υ.Α.Ν.