Αρχική Ν. Μεσσηνίας Ρύθμιση οφειλών από τη ΔΕΥΑ Μεσσήνης

Ρύθμιση οφειλών από τη ΔΕΥΑ Μεσσήνης

Σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών προχωρεί η ΔΕΥΑ Μεσσήνης, με απόφασή της που εγκρίθηκε πρόσφατα και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει θα πρέπει να το δηλώσει μέχρι το τέλος του φετινού Αυγούστου.

Σε περίπτωση που το χρέος δεν ρυθμιστεί και δεν εξοφληθεί, “θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προβούμε σε διακοπή της παροχής ύδρευσης και βεβαίωση στη ΔΟΥ Καλαμάτας, σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ” τονίζεται στην απόφαση της δημοτικής επιχείρησης – στην οποία προστίθεται ότι “στη συνέχεια, για να γίνει επανασύνδεση, θα πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της οφειλής και επιπλέον το κόστος της επανασύνδεσης”.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ρυθμίσεις της ΔΕΥΑΜ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προβλέπουν:

1) Εφάπαξ καταβολή, απαλλαγή κατά 100% από προσαυξήσεις.

2) Από 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 90% από προσαυξήσεις.

3) Από 6 έως 10 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 80% από προσαυξήσεις.

4) Από 11 έως 20 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 75% από προσαυξήσεις.

5) Από 21 έως 30 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 70% από προσαυξήσεις.

6) Από 31 έως 40 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 65% από προσαυξήσεις.

7) Από 41 έως 50 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 60% από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

8) Από 51 έως 60 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 55% από προσαυξήσεις.

9) Από 61 έως 70 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 50% από προσαυξήσεις.

10) Από 71 έως 80 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 45% από προσαυξήσεις.

11) Από 81 έως 90 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 40% από προσαυξήσεις.

12) Από 91 έως 100 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 30% από προσαυξήσεις.

13) Από 101 έως 120 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά 20% από προσαυξήσεις.

Στην απόφαση τονίζεται ότι τα παραπάνω ποσά αφορούν τη συνολική οφειλή, ενώ πλήρης εξόφληση θεωρείται και μέχρι δύο μηνιαίες άτοκες δόσεις.

H υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει μέχρι και τις 31 Αυγούστου, ενώ για την ισχύ του διακανονισμού, σύμφωνα με την απόφαση, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η πληρωμή του τρέχοντος λογαριασμού.

Όπως επισημαίνεται δε, “οι πιο πάνω διακανονισμοί ισχύουν χωρίς καμία παρέκκλιση, ενώ σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής δεν πληρώσει δύο δόσεις, ο διακανονισμός θα παύει να ισχύει και η παροχή νερού θα διακόπτεται αμέσως, χωρίς καμία ειδοποίηση”.